تلفن
تلفن
09123606114 
آدرس
آدرس
کرج - جاده محمدشهر
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 8 -17
جستجوی سایت

الکترو پمپ شناور، کفکش، لجن کش

 

شناور، کفکش، لجنکش مارکیوس

الکتروپمپ شناور اپکس APEX

الکتروپمپ کفکش فدک

شناور، کفکش، لجنکش سائر SAER ایتالیا
کفکش سیلور یک اینچ ۱۲ متری،سیم پیچ تمام مس،شفت استیل،فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۱۲ متری
سیم پیچ تمام مس،شفت استیل،فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۱۲ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۱۲ متری

الکتروپمپ کفکش و لجنکش BEKO

الکتروپمپ کفکش و لجنکش
کفکش سیلور یک اینچ ۳۲ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۳۲ متری
سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۳۲ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۳۲ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۱۸ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۱۸ متری
سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۱۸ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۱۸ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۱۷ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۱۷ متری
سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۱۷ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۱۷ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۳۸ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۳۸ متری
سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور یک اینچ ۳۸ متری
کفکش سیلور یک اینچ ۳۸ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۳۲ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۳۲ متری
سیم پیچ تمام مس، شفت استیل، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۳۲ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۳۲ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۲۸ متری ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۲۸ متری
سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور دو اینچ ۲۸ متری
کفکش سیلور دو اینچ ۲۸ متری
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۴ متری،بدنه استیل دو اسب،سیم پیچ تمام مس،شفت استیل،فلوتردار
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۴ متری
بدنه استیل دو اسب،سیم پیچ تمام مس،شفت استیل،فلوتردار
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۴ متری
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۴ متری
کفکش سیلور سه اینچ ۱۰ متری، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور سه اینچ ۱۰ متری
سیم پیچ تمام مس ،شفت استیل ، فلوتردار
کفکش سیلور سه اینچ ۱۰ متری
کفکش سیلور سه اینچ ۱۰ متری
الکترو پمپ شناور، کفکش، لجن کش
کفکش یک اینچ 8 متری سیلور SXN-1-8-400F
 
الکترو پمپ شناور، کفکش، لجن کش
کفکش یه اینچ 10 متری سیلور SX3-10-1500F
 
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۵ متری ، یک اسب ، سیم پیچ تمام مس ، شفت استیل ، فلوتردار
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۵ متری
یک اسب،سیم پیچ تمام مس،شفت استیل،فلوتردار
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۵ متری
لجنکش سیلور دو اینچ ۱۵ متری