تلفن
تلفن
09123606114 
آدرس
آدرس
کرج - جاده محمدشهر
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 8 -17
جستجوی سایت

جهت دریافت مشخصات فنی هر یک از موتور پمپ های روبین سوبارو ژاپن روی آن کلیک کنید


موتور پمپ "3 بنزینی روبین
P
TG 310 / PTG 307

موتور پمپ "2 بنزینی روبین
P
TG 210 / PTG 208

موتور پمپ "1 بنزینی روبین
P
TG 110


موتور پمپ "2 دیزل روبین
P
TD 206


موتور پمپ "3 نفت و بنزین روبین
P
TK 310 / PTK 306


موتور پمپ "2 نفت و بنزین روبین
P
TK 210 / PTK 206


موتور پمپ "4 بنزینی روبین
P
TX 401


موتور پمپ "4 دیزل روبین
P
TD 406


موتور پمپ "3 دیزل روبین

PTD 306
 


موتور پمپ لجن کش "3 بنزینی
P
TX 301T


موتور پمپ لجن کش "3 بنزینی
P
TG 305T


موتور پمپ لجن کش "2 بنزینی
P
TG 208T


موتور پمپ لجن کش "4 دیزل استارتی
P
TD 405TE


موتور پمپ لجن کش "4 دیزل
P
TD 405T


موتور پمپ لجن کش "3 دیزل
P
TD 306T


موتور پمپ دیافراگمی "2 بنزینی روبین
P
TG 208D


موتور پمپ لجن کش "4 بنزینی
P
TV 406T


موتور پمپ لجن کش "4 بنزینی
P
TG 405T
  موتور پمپ روبین
موتور پمپ روبین کوشین


موتور پمپ ارتفاع بالا "2 بنزینی روبین
P
TG 208H


جهت مشاهده مشخصات فنی موتور پمپ های روبین ژاپن درهمین صفحه ، به پایین صفحه حرکت کنید

فروشگاه و نمایشگاه کشاورزی و ساختمانی ماندگار
وارد کننده و نمایندگی فروش ادوات ، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و ساختمانی ، وارد کننده و نمایندگی فروش روبین سوبارو در ایران ، وارد کننده و نمایندگی فروش موتور پمپ روبین ( موتور پمپ روبین بنزینی ، موتور پمپ دیزل روبین ، موتور پمپ نفت و بنزین روبین ) ، وارد کننده و نمایندگی فروش موتور تک روبین ( موتور تک بنزینی روبین ، موتور تک دیزل روبین ) ، وارد کننده و نمایندگی فروش موتور ژنراتور بنزینی روبین و دیزل ژنراتور روبین 

 
تلفن: 36704125-026 ، 36704134-026 ، 09123606114    فکس: 89787747-021    ایمیل: rad.atpco@gmail.com
 PTG 110
موتور پمپ آب بنزینی روبین ژاپن "1

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل محصول ( Equipment Model ) PTG 110
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 130 L/min ( 7.8 m ³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 35 متری ( of 35 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 25/25 mm , 1/ 1 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) بنزین ( Gasoline )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 0.6 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) ( of 0.5 Lit/hr ) از 0/5 لیتر در ساعت
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد محصول ( Dimensions ) 275 x 212 x 298 mm
وزن محصول ( Weight ) 5 kg
 


PTG 210 / PTG 208
موتور پمپ آب بنزینی روبین ژاپن "2

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTG 208
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 520 L/min ( 31.2 m ³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 32 متری ( of 32 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 50/50 mm , 2/2 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) بنزین ( Gasoline )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 2.8 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) ( of 1.2 Lit/hr ) از 1.2 لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 470 × 355 × 419mm 
وزن موتور پمپ ( Weight ) 22 kg
 
 


PTG 310 / PTG 307
موتور پمپ آب بنزینی روبین ژاپن "3

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTG 307
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 1000 L/min ( 60 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 23 متری ( of 23 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 75/75 mm , 3/3 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) بنزین ( Gasoline )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.8 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of 1.5 Lit/hr ) از 1.5 لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 527 x 368 x 417 mm 
وزن موتور پمپ ( Weight ) 26 kg
 
 


 PTK 210 / PTK 206
موتور پمپ آب نفت و بنزین روبین "2

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTK 206
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 600 L/min ( 36 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 30 متری ( of 30 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 50/50 mm , 2/2 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) نفت و بنزین ( Kerosene )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.5 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of 1.5 Lit/hr ) از 1.5 لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 497 x 368 x 417 mm 
وزن موتور پمپ ( Weight ) 27 kg
 
 


PTK 310 / PTK 306
موتور پمپ روبین نفت و بنزین "3

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل محصول ( Equipment Model ) PTK 306
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 960 L/min ( 58 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 30 متری ( of 30 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 75/75 mm , 3/3 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) نفت و بنزین ( Kerosene )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.8 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of 1.6 Lit/hr ) از 1.6 لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد محصول ( Dimensions ) 527 x 380 x 460 mm 
وزن محصول ( Weight ) 30 kg
 
 


PTD 306
موتور پمپ آب روبین دیزل "3

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTD 306
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 900 L/min ( 54 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 28 متری ( of 28 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 75/75 mm , 3/3 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) گازوئیل ( Diesel )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.2 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of __ Lit/hr ) از __ لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 590*410*510 mm
وزن موتور پمپ ( Weight ) 43 kg
 
 


PTD 406
موتور پمپ آب روبین گازوئیلی "4

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTD 406
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 1300 L/min ( 78 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 27 متری ( of 27 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 100/100 mm , 4/4 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) گازوئیلی ( Diesel )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.2 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of __ Lit/hr ) از __ لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 680*410*590 mm 
وزن موتور پمپ ( Weight ) 52.2 kg
 
 


PTX 401
موتور پمپ آب روبین بنزینی "4

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده موتور پمپ ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده موتور پمپ ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل موتور پمپ ( Equipment Model ) PTX 401
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب تمیز ( for clean water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 1800 L/min ( 108 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 28 متری ( of 28 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 100/100 mm , 4/4 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) بنزین ( Gasoline )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 6.1 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of __ Lit/hr ) از __ لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد موتور پمپ ( Dimensions ) 610 x 425 x 565 mm 
وزن موتور پمپ ( Weight ) 44 kg
 
 


PTD 306T
موتور پمپ لجن کش روبین دیزل "3

مشخصات فنی ( technical characteristics )
نام محصول ( Product Name ) موتور پمپ ( Motor Pump )
شرکت سازنده ( Producer ) شرکت روبین سوبارو ( Robin-Subaru Ltd )
کشور سازنده ( Country of origin ) ژاپن ( Japan )
مدل محصول ( Equipment Model ) PTD 306T
شرایط کارکرد پمپ ( Purpose Motor pump ) برای آب گل آلود ، غلیظ و لجن ( for Mud water )
شرایط عملکرد ( Performance ) 1200 L/min ( 72 m³/h )
فشار ، ارتفاع کارکرد ( Pressure , height of water column ) از 23 متری ( of 23 meters )
عمق مکش ( Suction depth ) از 8 متری ( of 8 meters )
قطر ورودی / خروجی پمپ ( Diameters of pipe connections , input / output ) 75/75 mm , 3/3 inch
درایو موتور ( Drive Robin ) ( 4-Stroke , Air Cooled ) چهار زمانه ، هوا خنک 
نوع سوخت ( Type of Fuel ) دیزل ( Diesel )
ظرفیت مخزن سوخت ( Fuel tank capacity ) 3.2 Lit
مصرف سوخت ( Fuel Consumption ) (of _ Lit/hr ) از _ لیتر بر ساعت 
نوع روغن موتور ( Type of oil Semi-synthetic ) 10W40 or 10W30 
ابعاد محصول ( Dimensions )  680 x 410 x 590 mm
وزن محصول ( Weight ) 61 kg