تلفن
تلفن
09123606114 
آدرس
آدرس
کرج - جاده محمدشهر
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 8 -17
جستجوی سایتACUAJET


EUROJET
 
شناور استیل سری ACUASUB , ACUAJET , EUROJET , MINIEUROJET مارک امبرا UMBRA ایتالیا
جهت چاه های 4 اینچ
مدل نوع ولتاژ برق قدرت (KW) قدرت (HP) حداکثر ارتفاع (m) بهترین ارتفاع کارکرد (m) آبدهی در بهترین ارتفاع (L/min) دهانه خروجی (اینچ)
MINI EUROJET تک فاز 0.37 0.5 35 10 _ 25 20 - 35 1
EUROJET تک فاز 0.55 0.75 53 20 _ 40 20 - 35 1
ACUAJET تک فاز 0.55 0.75 53 20 _ 40 20 - 35 1
ACUASUB 100/70 تک فاز 0.75 1 72 37 _ 67 30 - 70 1،1/4
ACUASUB  55/100 تک فاز 0.75 1 82 40 _ 70 17 - 35 1،1/4
ACUASUB 100/100 تک فاز 1.1 1.5 98 44 _89 30 - 70 1،1/4
ACUASUB  55/140 تک فاز 1.1 1.5 127 70 _ 115 17 - 35 1،1/4

ACUASUBACUATEC
کفکش شناور استیل سری ACUATEC  مارک امبرا UMBRA ساخت ایتالیا
جهت چاه های 5 اینچ با خروجی 1،1/4 اینچ
ACUATEC  نوع ولتاژ برق قدرت (KW) قدرت (HP) حداکثر ارتفاع (m) بهترین ارتفاع کارکرد (m) حداکثر آبدهی (m3/h)
AT 40 PL تک فاز 0.6 0.8 30    
AT 60 PL تک فاز 0.9 1.2 52    
AT 80 PL تک فاز 1.2 1.6 72    
AT 40 PL/AUT تک فاز 0.6 0.8 30    
AT 60 PL/AUT تک فاز 0.9 1.2 52    
AT 80 PL/AUT تک فاز 1.2 1.6 72    
AT 40 R PL/AUT تک فاز 0.6 0.8 43 20 - 38 30 - 70
AT 60 R PL/AUT تک فاز 0.75 1 57 27 - 50 30 - 70
AT 80 R PLAUT تک فاز 1.2 1.6 82 42 - 72 30 - 70
AT 150 R PL/AUT تک فاز 0.75 1 50 34 - 47 40 - 80
AT 160 R PL/AUT تک فاز 0.9 1.2 60 42 - 57 40 - 80
AT 170 R PL/AUT تک فاز 1.2 1.6 70 48 - 67 40 - 80